CENÍK MĚSÍČNÍCH PAUŠÁLŮ

CENÍK DAŇOVÁ EVIDENCE

- min. paušál za daňovou evidenci neplátce DPH (<35 pol.) - 850,- Kč / měsíc
- min. paušál za daňovou evidenci plátce DPH (<40 účetních řádků) - 1090,- Kč / měsíc

CENÍK VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

- min. paušál (<20 pol.) za vedení účetnictví neplátce DPH - od 400,- Kč / měsíc od 600 Kč/měsíc
- min. paušál (<20 pol.) za vedení účetnictví kvartálního plátce DPH - od 1300,- Kč do 1500 Kč/měsíc
- min. paušál (<20 pol.) za vedení účetnictví měsíčního plátce DPH - od 1700,- Kč do 1900 Kč/měsíc
- správa datové schránky - 250 Kč/ měsíc
- mzdová agenda - 350,- Kč / zaměstnanec / měsíc
- přebírání pošty, která je určena jednatelům společnosti - 200,- Kč / měsíc
- přebírání účetních dokladů přímo od dodavatelů - dle dohody

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

- k DPH - obvykle již zahrnuto v paušálu - samostatně 500,- Kč
- k dani z příjmu právnických osob - obvykle se fakturuje jako 13. měsíc
  dle průměrné fakturace za uplynulý rok – min. 5000,- Kč
- k dani z příjmu fyzických osob včetně příloh – 2500,- Kč
- k dani z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - 900,- Kč
- k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funk. požitků - 1500,- Kč
- k silniční dani - 250,- Kč / vozidlo

CENÍK JEDNOTLIVÝCH ÚKONŮ

- zaúčtování jedné položky v účetním deníku - 15 - 25,- Kč dle sjednaného paušálu
- EORI, Intrastat, pohonné hmoty, registrace motorového vozidla - rozvést
- oznámení změn na FÚ - 500,- Kč
- vystavování faktur - 80,- Kč / faktura
- překlady textu - 300,- Kč / normostrana
- registrace k DPH - 1800,- Kč – 1500 Kč
- registrace k silniční dani – 1500 Kč
- ověření nespolehlivého plátce DPH (průběžná kontrola dodavatelů)
- přihlášení zaměstnance - 500,- Kč
- odeslání přehledu nebo přiznání na FÚ, SP, ZP aj. - 50 Kč
- odeslání elektronického podání k DPH, SP, ZP aj. - 100,- Kč

ÚČETNÍ SLUŽBY V RÁMCI HODINOVÉ SAZBY (600,- Kč / hod.)

- účetní a daňové poradenství
- účast na kontrole FU, OSSZ nebo ZP
- tlumočení při jednání

ÚČETNÍ SLUŽBY V RÁMCI HODINOVÉ SAZBY (380,- Kč / hod.)

- zřízení datové schránky
- asistence při založení bankovního účtu