Mzdové účetnictví

Vedeme úplnou personální a mzdovou agendu zaměstnanců:

- vyhotovíme přihlášky do systému sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění a odhlášky z těchto systémů
- vystavujeme potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách
- provádíme vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a ze srážkové daně

V rámci mzdového účetnictví pro vás vypracujeme:

- mzdové listy a rekapitulace
- příkazy k úhradě
- výplatní listiny
- přehledy pojištění a mezd, vyplacených mezd
- výpočet daní, srážek sociálního a zdravotního pojištění
- přehledy o platbách zdravotního pojistného, o vyměřovacích základech na správu sociálního zabezpečení, o individuálních platbách pojistného
- sestavy o výpočtech pracovně právních průměrů, denních průměrů na nemocenské dávky (redukované i neredukované)
- přehledy o srážkách ze mzdy exekucí či jinak, evidenční listy důchodového pojištění, roční zúročování daně zaměstnanců
- zpracování agendy pracovních a nepracovních úrazů a ostatní podklady např. statistiku zaměstnanosti a nemocnosti