Obsługa w zakresie kadr

Prowadzimy obsługę kadrową pracowników:

- sporażądzamy zgłoszenia do sytemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jak również wyrejestrowywujemy z tychże systemów
- wystawiamy potwierdzenia o dochodach podlegających opodatkowaniu oraz o potrąconych zaliczkach
- przeprowadzamy rozliczenie podadku dochodowego osób fizycznych z tytułu zatrudnienia

W ramach obsługi kadrowej zapewniamy:

- lista płac i zestawienie
- polecenie do zapłaty
- lista płac
- raporty składek i wynagrodzeń, wypłaconych wynagrodzeń
- obliczanie podatku, składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
- zestawienia o płatnościach składek ubezpieczenia zdrowotnego, podstawy składkowej dla ubezpieczenia społecznego, oraz induwidualnych płatnościach do systemu ubezpieczeń
- raporty podstawy wymiaru wynagrodzenia, wymiaru wynagrodzenia chorobowego
- raporty o potrąceniach komorniczych z wynagrodzenia, raporty składek emerytytalnych, roczne rozliczenie podatku dochodowego pracowników
- opracowywanie danych odnośnie wypadków w wmiejscu pracy lub poza miejscem pracy i inne jak napr. Statystyka zatrudnienia i czasu niezdolności do pracy