Prowadzenie księgowości

Już od prawie dwudziestu lat prowadzimy księgowość naszym klientom, zwracamy uwagę na „pułapki” legislacyjne będące efektem częstych nowelizacji prawa podatkowego i z powodzeniem radzimy sobie z przeszkodami biurokratycznymi. Celem świadczenia usług w zakresie księgowości naszej spółki jest zapewnienie kompleksowości usług i wsparcie przedsiębiorczości poprzez znaczne przekraczanie zakresu oferowanych przez nas usług w porównaniu do konkurencji.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

W ramach prowadzenia księgowości dla naszych klientów zrobimy maksimum:
- przygotujemy całą potrzebną dokumentacje
- prowadzimy księgi rachunkowe i deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi normami
- na prośbę klienta możemy również przyjechać do Państwa firmy w celu odbioru dokumentów potrzebnych do zaksięgowania
- na podstawie ewidencji podatkowej przygotujemy a następnie składamy deklaracje podatkową wraz z obowiązkowymi załącznikami do urzędu skarbowego
- jesteśmy w każdej chwili do dyspozycji naszym klientom. Nasza spółka zapewnia konsultacje drogą komunikacji telefonicznej, mailowej jak i osobistej.
- informujemy klienta o możliwych problemach wynikających z nieodpowiednich lub niekompletnych dostarczonych nam dokumentów
- uczestniczymy, bądź jeśli to możliwe, załatwiamy wszelkie sprawy związane z kontrolami administracji podatkowej lub organami instytucji ubezpieczenia społecznego.
- służymy pomocą przy dopełnieniu wszelkich niezbędnych czynności związanych z działalnością Państwa firmy
- na Państwa prośbę przechowujemy wszelką dokumentację księgową zgodnie w obecnie obowiązującymi standardami prawnymi.

zakres naszej oferty

- prowadzenie księgowości
- prowadzenie ewidencji podatowej
- opracowanie dokumentacji księgowej
- usługi kadrowo-płacowe
- doradztwo podatkowe
- reprezentowanie Państwa w kontaktach z organami podatkowymi
- pozostałe usługi księgowe lub z nią bezpośrednio związane