Vedení Daňové Evidence

Od roku 2004 kdy skončilo dělení na jednoduché a podvojné účetnictví navázala na podobných principech jako jednoduché účetnictví daňová evidence. Při vedení daňové evidence je zákonem stanoven pouze jeho obsah a nikoliv forma zpracování. Nejčastěji se však v rámci vedení daňové evidence vedou deníky příjmů a výdajů a evidenční karty.

Vedení daňové evidence naší účetní firmou povede spolehlivě k zajištění základu daně z příjmů, přehledům o příjmech a výdajích a také k přehledu o stavu majetku a závazků ovlivňující daň z příjmů.