VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Již bezmála dvacet let se staráme o vedení účetnictví našich klientů, upozorňujeme na legislativní nástrahy plynoucí z častých novel daňových zákonů a zdoláváme s nimi všechny byrokratické překážky. Cílem vedení účetnictví je poskytnout maximální servis a podporu podnikatelským záměrům, mimo jiné rozsahem služeb výrazně překračujícím obvyklý rámec účetní firmy. Tento proklientský přístup považujeme v naší účetní firmě za standard díky kterému se nám dáří dále rozšiřovat řady spokojených klientů.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

V rámci vedení účetnictví pro vás uděláme maximum:
- zpracujeme veškeré předané doklady
- vedeme účetní knihy a jiné evidence dle platných norem
- doklady přebíráme na přání přímo ve vaší kanceláři
- na základě účetní evidence připravíme a následně podáme daňová přiznání včetně povinných příloh
- jsme k dispozici pro okamžité konzultace osobně, telefonem či mailem
- upozorníme na možné problémy plynoucí s dodaných účetních dokladů
- účastníme se všech kontrol ze strany Finančního úřadu či MSSZ
- vyřídíme všechny potřebné registrace v souvislosti s předmětem vašeho podnikání
- archivujeme všechny klientem předané anebo poskytovatelem pro klienta jinak získané podklady, to vše v souladu obecně závaznými právními předpisy, které se na tuto oblast vztahují

CO VŠECHNO NABÍZÍME

- vedení účetnictví
- vedení daňové evidence
- zpracování (rekonstrukce) účetnictví
- mzdovou a personální agendu
- daňové poradenství
- zastupování při jednání s úřady
- další účetní a související služby